Title Image

Bescherming van de privacy

Het verzamelen van persoonlijke gegevens in het kader van de verkoop op afstand is verplicht, omdat die gegevens noodzakelijk zijn voor het verwerken en bezorgen van de bestellingen. Het niet verstrekken van de gegevens leidt tot de nietigverklaring van de bestelling.

Etnik Cosmetics handelt in overeenstemming met de Belgische wet van 8 December 1992 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 December 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijnen van 24 oktober 1995. Deze wet bepaalt dat een bedrijf dat persoonlijke gegevens verzamelt, daarvoor de toestemming moet krijgen van de betrokkene; dat de gegevens juist moeten zijn en dat ze met een nauwkeurig omschreven, duidelijk en wettelijk doel moeten worden ingezameld. Alle betrokkenen moeten toegang hebben tot hun persoonsgegevens en het recht hebben om ze te wijzigen. Overeenkomstig de wet, werd de verwerking van de persoonlijke gegevens van klanten gemeld aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De klant kan zich bij Etnik Cosmetics beroepen op zijn recht op inzage, wijziging, verbetering en schrapping van zijn persoonlijke gegevens.

Etnik Cosmetics verbindt zich ertoe de gegevens van haar klanten nooit aan een derde partij bekend te maken.

De klant heeft de mogelijkheid om zijn gegevens op elk gewenst moment te bekijken en te bewerken via de pagina “Mijn account”.